22.

โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ขอเชิญ ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี ...

21.

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นำโดยท่านนายอาณกร คำเหมือน ...

20.

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ในกิจกรรมของสภานักเรียน "ในกิจกรรมหาเสียงสภานักเรียน" ...

19.

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวเลา 09.00 น. นายวิทยา นาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะตรวจสอบ ประเมินผล โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก และผลไม้ ภายในสถานศึกษา ระยะที่ 2...

18.

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรณคตของพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้เป็นพระบิดาพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 2๕ พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

17.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ท่านรองวิทยา นาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ. อาณกร คำเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ให้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กหญิงบุญสิตา สมภาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ...

16.

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 0900 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู พบเพื่อนครู...

15.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการอาณกร คำเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาและคณะครู ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับเด็กหญิงฐิติวรดา ศิริโรจน์ภูวดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ..

14.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการอาณกร คำเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาและคณะครู ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับเด็กหญิงฐิติวรดา ศิริโรจน์ภูวดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ..

13.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการอาณกร คำเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาและคณะครู ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับเด็กหญิงฐิติวรดา ศิริโรจน์ภูวดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ..

12.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการอาณกร คำเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาและคณะครู ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับเด็กหญิงฐิติวรดา ศิริโรจน์ภูวดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ..

11.

โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา นำโดย นายอาณากร คำเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายวิทยา นาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ...

10.

โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยผู้อำนวยการ อาณกร คำเหมือน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิทยา นาลา.....

9.

โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา นำโดย นายวิทยา นาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Canva อ่านเพิ่มเติม

8.

โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา นำโดย นายวิทยา นาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Canva อ่านเพิ่มเติม

7.

โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา นำโดย นายวิทยา นาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Canva อ่านเพิ่มเติม

6.

จ่ายเงินเยียวยานักเรียน เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของเฃื้อโคโรน่าไวรัส-2019 (Covid-19)

โรงเรียนดงสวรรศวิทยา ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนรายละ 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครอง... อ่านเพิ่มเติม

5.

โรงเรียนดงสวรรศวิทยา ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนรายละ 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครอง... อ่านเพิ่มเติม

4.

โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (NT)... อ่านเพิ่มเติม

3.

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยาได้ดำเนินการมอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ตรี โท เอก.. อ่านเพิ่มเติม

2.

วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ดำเนินการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) อ่านเพิ่มเติม

1.

ทดสอบระบบการประชาสัมพันธ์โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ระบบแรก อ่านเพิ่มเติม