กิจกรรมถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ด้วยวันที่ ๒5 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรณคตของพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้เป็นพระบิดาพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 2๕ พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา