กิจกรรมหาเสียงสภานักเรียน

วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ในกิจกรรมของสภานักเรียน "ในกิจกรรมหาเสียงสภานักเรียน" โดยโรงเรียนดงสวรรค์วิทยามีผู้สมัคร 2 พรรค ในการลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ พรรคทีมงานคุณภาพ เบอร์ 1 และพรรครักความสามัคคี เบอร์ 2