มอบถุงยังชีพให้นักเรียนที่เจ็บป่วย จากอาการผ่าตัดไส้ติ่ง


วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ท่านรองวิทยา นาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ. อาณกร คำเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ให้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กหญิงบุญสิตา สมภาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากเข้ารักษาอาการไส้ติ่งอักเสบ