ติดตาม ประเมินผล โครงการส่งเสริมการบริโภคผักแและผลไม้ภายในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวเลา 09.00 น. นายวิทยา นาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะตรวจสอบ ประเมินผล โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก และผลไม้ ภายในสถานศึกษา ระยะที่ 2 โดยได้นำคณะทำงานได้สำรวจกระบวนการทำงานภายในโรงเรียน