โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2