ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์หลักโรงเรียน


ช่องทางร้องเรียนข้อมูลการทุจริต

**หากท่านพบข้อมูลการทุจริตสามารถแจ้งเราได้ผ่านช่องทางนี้

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น

**หากท่านพบข้อมูลการทุจริตสามารถแจ้งเราได้ผ่านช่องทางนี้

ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน

เชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี

โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ขอเชิญ ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี..... อ่านเพิ่มเติม

วารสารโรงเรียน ฉบับพิเศษ ประจำเดือนพฤษภาคม

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นำโดยท่านนายอาณกร คำเหมือนผู้อำนวยการโรงเรียน..... อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมหาเสียงสภานักเรียน

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ในกิจกรรมของสภานักเรียน "ในกิจกรรมหาเสียงสภานักเรียน" โดยโรงเรียนดงสวรรค์วิทยามีผู้สมัคร 2 พรรค..... อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม ประเมินผล โครงการส่งเสริมการบริโภคผักแและผลไม้ภายในสถานศึกษา

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวเลา 09.00 น. นายวิทยา นาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะตรวจสอบ ประเมินผล โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก และผลไม้ ภายในสถานศึกษา ระยะที่ 2 ..... อ่านเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดเช็คอิน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ๘ หมู่ ๑ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๓๕0 ได้จัดซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดเช็คอิน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๕ รายการ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น...อ่านเพิ่มเติม


ประกาศโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่อวัดอุณหภูมิร่งกาย พร้อมเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงรียนตงสรรค์วิทยา ๘ หมู่ ตำบลดงสวรรค์ อำภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓9๓๕0 ได้จัดซื้อซื้อเครื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ ...อ่านเพิ่มเติม

กระดานสนทนา

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม ติดต่อเราได้ ในช่องทางด้านล่าง